Polityka Prywatności

Polityka Prywatności  www.himkowski.pl

 

§ 1 
1. Administratorem Danych osobowych jest firma Decorame Krzysztof Himkowski, ul. Gospody 5a/3, 80-344 Gdańsk NIP: 672-183-99-31, REGON: 320149527, zwany dalej ,,Administrator”.

§ 2 
1. Świadczenie usług – wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług serwisu szczegółowo opisanych w Regulaminie lub w celu realizacji marketingu bezpośredniego, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody. Podstawę prawną przetwarzania stanowić będą: art. 6 ust. 1 lit a RODO (udzielona zgoda) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usługi do osoby, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Do przetwarzania danych osobowych uprawnia również art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422). Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wszelkie dane podane przez Użytkownika w celu nawiązania kontaktu z Administratorem będą przetwarzane wyłącznie w tym celu, . na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielania wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób. Przetwarzanie danych osobowych następuje również na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422).
Użytkownikiem Serwisu jest każda odwiedzająca go osoba, niezależnie, czy korzysta z jego funkcjonalności: 

  1. Możliwości złożenia zamówienia. 
  2. Możliwość wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy.
  3. Skorzystania z czatu 
  4. Skorzystania z kontaktu ze sklepem poprzez media społecznościowe t.j. instagram, messenger czy facebook.

   Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika informacje o sobie np składając zamówienie
   2. Automatycznie za wiedzą Użytkownika, poprzez zapisane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
   3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
   4. Użytkownik ma możliwość skontaktować się z Administratorem drogą mailową himkowski@icloud.com, lub poprzez social media t.j. Facebook czy Instagram. W tym celu niezbędne jest bycie zarejestrowanym użytkownikiem platformy społecznościowej Facebook czy też Instagram.
   5.  

Przesyłanie zamówionych informacji handlowych – przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej Użytkownika następuje zgodnie z przepisem art. 10 oraz art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), lub zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j Dz.U. z 2014 poz. 243), w zależności od wyrażonej przez użytkownika treści zgody.
Wszelkie dane przesłane przez Użytkownika w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w tym celu i zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą w zakresie danych wykraczających poza te wskazane w art. 221 Kodeks Pracy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dochodzenie ew. roszczeń w przypadku korzystania z www.himkowski.pl w sposób niezgody z przepisami prawa oraz Regulaminem, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń.

§ 3
Administrator zbiera dane osób wyłącznie w zakresie podanym przez Użytkownika lub w zakresie wymaganym do prawidłowego świadczenia usługi zgodnie z treścią Regulaminu.

§ 4
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Użytkownikowi przysługuje prawo:
1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii
2. do poprawiania swoich danych
3. do usunięcia danych
W celu realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych uprawnień Użytkownik jest proszony o przesłanie wiadomości e-mail na adres Administratora Danych Osobowych. 

§ 5 
Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do świadczenia usług oraz do zapewnienia kontaktu z Administratorem lub do otrzymywania od administratora zamówionych komunikatów marketingowych.

§ 6 
Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administrator oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą www.himkowski.pl, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane innym podmiotom w związku ze świadczeniem przez nie usług na rzecz Administratora.
Administrator nie nie przekaże  danych Użytkownika poza teren EU/EOG.

Serwis korzysta z plików cookies.

 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które gromadzone u użytkownika na komputerze, urządzeniu przenośnym podczas przeglądania naszej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem przetwarzającym dane zgromadzone dzięki plikom cookies, jest Administrator serwisu. 
  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, np. jaką stronę odwiedzają najczęściej, ile czasu średnio przebywają na stronie itp..
  2. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  3. Śledzenia aktywności Użytkownika w Serwisie w celu lepszego dopasowania treści reklamowych, poprzez np. ograniczenie wysyłania reklam do Użytkownika, który w ciągu ostatnich 30 dni odwiedził Serwis lub wysyłanie reklam do Użytkownika, który nie dokończył zakupów.
 3. Administrator przekazanych przez Klienta danych (oraz danych uzyskanych w sposób automatyczny), nie wykorzystuje do oceny niektórych czynników, w szczególności do analizy sytuacji ekonomicznej Klienta, jego zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
  W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
  1. Cookie tymczasowe (session cookies) – cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu,
  2. Cookie stałe (persistent cookie) – nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień Właściciela Witryny lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 5. Pliki cookies zamieszczane na komputerze Użytkownika Serwisu, są udostępniane podmiotom świadczącym usługi analityczne i przetwarzane za pomocą Google Analytics i Pixel Facebook.
 6. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google i Facebook, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.
 7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 8. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Facebook Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Informacje o danych zbieranych automatycznie przez serwer

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
 2. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  Dane te mogą zawierać min.:
  1. Czas wejścia na stronę oraz przeglądania jej.
  2. Informację o błędach jakie nastąpiły podczas przeglądania Serwisu.
  3. Adres URL skąd nastąpiło przekierowanie do Serwisu (jeśli wejście było zrealizowane przy użyciu tzw “linka”).
  4. Informację o nazwie przeglądarki, której korzystasz.
  5. Informację o adresie IP Użytkownika, dzięki czemu możemy dowiedzieć się skąd dany Użytkownik pochodzi (Państwo, region, miasto, stacja bazowa).
  6. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  7. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§ 7 
Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§ 8 
Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych, niewspółpracujących podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na stronach firmy Decorame Krzysztof Himkowski komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

§ 9 
Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych prosimy kierować na adres: himkowski@icloud.com

§ 10 
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

0